Yambolpress.bg

Описание

Вестник ЯмболПрес събития от общината и региона .
Контакти с Вестник „ЯМБОЛ ПРЕС“:

гр. Ямбол 8600

ул. „Бели Дрин“ №10

Главен редактор:

Красимира Харутюнян

тел. 089 746 3333