Yambolnews.net

Описание

Вестник Делник

Вестник „Делник Ямбол” е регионален ежедневник за град Ямбол и региона, като, за разлика от болшинството информационни агентства, получава своята информация не само от своите кореспонденти, но и от информация на потребителите – предимно интернет — ползватели.

Целевата аудитория на вестника обхваща местните жители от областта, комерсиални структури, инвестиционни компании и банки, правителствени и държавни организации, а също широк кръг от хора, интересуващи се от новости и разнородна информация.
Основният принцип на журналистите на вестника е винаги да поднасят прецизна и точна информация. Винаги да изпращат информацията възможно най-бързо, но не за сметка на достоверността. Винаги да дават балансирана и обективна информация.