Tretavazrast.com

Описание

Вестник „Трета възраст”

Вестник “Трета възраст” е печатно-олайн издание на възрастните хора у нас. В изданието повече от две десетилетия се отразяват новини и събития свързани с живота на пенсионерите. Това е най-популярният вестник в България за хора навършили 60 години. Със своята богата информация той се възприема с голям интерес от определена таргет група.

Вестник “Трета възраст” е авторитетен и значим седмичник в България. Сред тематиките, по които има най-много публикации са проблемите свързани със социалното и здравното осигуряване, пенсионната реформа, нивото на доходите и жизненият стандарт, моралните ценности на съвременното общество, опазване на здравето и дълголетието.

Търсенето на вестника показва активната гражданска позиция на хората в пенсионна възраст. Освен на хартиен носител, читателите на седмичника могат да му се насладят и в онлайн формат.