Telegraph.bg

Описание

Вестник "Телеграф"

Вестник „Телеграф” е аналитично — информационно печатно издание, което отразява събитията в България и света. Целта на журналистите в медията е да намират, откриват и анализират причините, които се прикриват зад истинността, и отразяват новините, които заливат читателите постоянно. Редакционният екип на вестник „Телеграф” считат, че глобалния свят и информацията е от изключителна важност за всеки един от нас. Освен това, не е само важно да прочетем какво и къде се случва, но и какви са причините затова, защото ние ставаме свидетели или преки и непреки участници в тези събития.

Вестник „Телеграф” притежава една доста голяма част от почитатели и затова неговите служители се стремят, да отразяват всички новини и събития, като анализират всички аспекти и позиции. Във фокуса на вниманието на ежедневника са дните, в които живеем и отпечатването на новините каквито са.