Stovesti.info

Описание

Вестник 100 Вести

„100 вести” е регионален вестник за град Габрово и региона. Това е един информационен ресурс, който ще ви предостави актуални новини всекидневно. В изданието може да получите пълната информация, за политика, икономика, криминални случаи, обяви и др. Вестникът се издава в печатен и онлайн вариант.
След намиране на конкретния файл ще можете да го свалите на личния си компютър и да го прочетете необезпокоявано. Тук можете да черпите информация за обществени поръчки и концесии, което е от важно значение за всички предприемачи от региона. От години много наши съграждани ползват печатното издание, сега с електронният вариант се намалява времето и скоростта на получаване на необходимата информация.