Stmost.info

Описание

Вестник Стария мост

Вестник «Стария мост» е крупен източник на новини и събития в Свиленград и региона. Чрез него всеки един жител на областта ще осъществи получаването на републикански новости и вести. Изданието «Стария мост» се явява регионален структуриран ежедневник, който можете да закупите в печатен вариант или да ползвате електронната му форма.
Опирайки се на богатия професионализъм и опита на редакционния екип използвайки най-съвременните постижения в сферата на медийните технологии, се предоставя на жителите на областта актуална и експлозивна информация по-протичащите събития в региона и неговите предели.