Posoki.com

Описание

Вестник Посоки

,Вестник “Посоки” е печатно-олайн издание за хората живеещи в град Плевен и областта. В изданието повече от десетилетие се публикуват новини и събития свързани с живота на плевенчани. Това е най-популярният вестник за региона, без който денят е сив и скучен. Със своята наситена информация той се приема с невероятен интерес от всички живущи в Плевен и околностите.

Вестник “Посоки” отдавна е авторитетен и е един от значимите всекидневници в страната. Сред тематиките, които най-много интересуват читателите са: проблемите със социално и здравна насоченост, политика, икономика и ниво на жизнен стандарт, ценности на съвременното общество, опазване на околната среда и др. . Търсенето на вестника доказва активната гражданска позиция на хората живеещи в област Плевен. Освен отпечатан, читателите на ежедневника могат да му се радват и на онлайн варианта му.