Parliament.bg

Описание

"Държавен Вестник"

Държавен вестник е официален информационен ресурс на Република България. В изданието може да се направи справка за обнародвани закони и алинеи. Вестникът е съчетание на печатно и онлайн издание.
По всички интересуващи ви променени закони вие имате безплатен достъп до целия архив на вестника, стига само да зададете брой, дата и година. След откриване на нужния ви файл имате възможност да го свалите на личния си компютър и да го разгледате на спокойствие.
Тук можете да ползвате информация за обществени поръчки и концесии, което е от голямо значение за предприемачите със собствен бизнес. От години милиони наши сънародници ползваха печатното издание, сега с онлайн достъпа се съкращава времето и скоростта на извличане на нужната информация.