Novinar.bg

Описание

Вестник "Новинар"

Електронното издание „Новинар” е позитивно настроен към всички мнения на анализиращите, критикуващите и ерудирани читатели. На страниците на сайта ще откриете имената и становищата на известни личности от България и света, които не са безразлични по най-важните проблематики в политиката, икономиката и културата. Важната цел, която са си поставили журналистите на вестник „Новинар” е отсяване и преработка на най-важните и актуални новини, които да са от полза на читателите им.

В „Новинар” в авторския актив има академици и доктори на науките, инженери, ръководители и специалисти на народното стопанство, широко мислещи хора, известни политолози и дипломати, талантлива младеж, профсъюзни деятели и лидери на обществени движения. Като се прибавят и кореспондентите, които пишат регулярно от своите региони, то вие ще получите пълния състав на редакцията на независимия вестник "Новинар".