Niebg.net

Описание

Вестник Ние

Вестник „Ние” отразява новини и събития от град Видин и региона повече от десетилетие. Неговата насоченост е предимно обществено — социална и е информационен онлайн ежедневник за Северозападна България. От година на година, вестника набра популярност и с времето се превърна в актуален всекидневник с описание на вестите и събитията обективно и аналитично.
Основни посоки на екипа във вестник „Ние”:
- Оформяне и комплектуване на обществено — социално важни проекти, за областта и региона;
- Публикуване на информационно — подбрани материали;
- Бързо и качествено завършване на новите проекти;
- Ежечасно публикуване на новини и събития, изготвяне на тематически прес — обзор;