Narodnodelo.bg

Описание

Народно дело

Вестник „Народно дело” е регионално печатно — онлайн издание, отразяващо новините от ежедневието на град Варна и региона. Редакционният колектив на уебсайта на вестник „Народно дело” се стреми пръв да съобщава, за всички нови събития, които се случват в областта. В много случаи, за да са достоверни новините се проверят фактите и се прави паралелна проверка чрез други медийни източници. Този процес понякога бави публикуването, но със сигурност новината е вярна и обективна.