Monitor.bg

Описание

Вестник "Монитор"

Вестник „Монитор” отдавна смени своята ориентация и от обществено-политически ресурс, стана информационен онлайн ежедневник. От година на година, нашият проект постоянно расте и с времето прерастна във формат на истински актуален всекидневник с описание на новините и събитията точно и достоверно.
Всички сътрудници работещи в редакцията се трудят неуморно и прецизно, за да може новините да стигнат до вас такива, каквито са.
Основни направления в работата на вестник „Монитор”:
- разработка на социално значимите информационни проекти, адресирани до широката аудитория;
- пускане на информационно-аналитични продукти;
- информационна дейност: ежечасово пускане на нови новини, провеждане на мониторинг, създаване на тематически прес-обзор, организация и провеждане на конференции и прес-мероприятия;