Legalworld.bg

Описание

Списанието „Правен свят“ е незаменим електроеннен журнал за новини и анализи на правна тематика от българското законодателство. Сайтът се посещава от постоянна аудитория от магистрати, адвокати и много практикуващи юристи, както и от всички сфери на обществения ни живот.

На страниците на "Правен свят" ще откриете актуална информация от съдебната ни система, законодателство, политика и обществен живот с насоченост в правистиката, със задълбочени анализи, публикации при проблеми в прилагането на нормативната уредба, предлагане на юристи и кантори, специализирана правна помощ и др.