Konkurent.bg

Описание

Вестника Кокурент

Вестник „Конкурент” е печатно — онлайн издание, което отразява регулярно новините и събитията от град Видин и региона. При тези иновационни технологии скоростта и бързината на публикуване се извършва мигновено. При не точна информация публикувана без проверка, се сканира автоматично и се коригира в движение, което улеснява изключително много не само читателите, но и редакционният колектив. При онлайн публикуването читателите взимат дейно участие и много често те са критерии, за работата на екипа. Когато забележат грешки те винаги алармират, чрез формата за контакт, което е от голяма полза за развитието на изданието в правилната посока.

Редакционният колектив отдавна е радостен, че аудитория на „Конкурент” дейно участва в усъвършенстване на медията и нейното популяризиране.