Hicomm.bg

Описание

HiCom е най-популярното списание за иновативни технологии у нас. Списанието е подредено в модерен стил на представяне на информацията – изчистен дизайн с уникални илюстрации, стилно поднесени текстови материали, структуриран е по блокове за привличане и задържане интереса на аудиторията чрез текстта и графичния дизайн. Всеки брой има, както кратки информационни анонски от новини, така и задълбочени анализи на различна тематика, заедно каталожна част със систематизирана информация, незаменима част при финалния акорд на продукта.