Duma.bg

Описание

Вестник "Дума"

Вестник „Дума” е национално печатно — онлайн издание, отразяващо събитията от ежедневието. Уебсайта на вестник „Дума” си поставя за цел да съобщава първи, за всички нови събития, които се случват в България или в света, но в много случаи е необходимо да се проверят фактите или да се направи паралелна проверка чрез други източници за информация.
Този процес може значително да задържи публикациите, за известно време. В тази гонка за лидерство между многото средства за масова информация често води до голяма конкуренция, за да се защити авторитета на изданието и да се публикуват само проверени новини, които да са точни и достоверни.
Редакционният екип, работи акуратно и прецизно.
Журналистите спазват определен план за всеки отделен случай. Предимно има отдел, който се грижи за достоверността на информацията. Те анализират цялата информация, получена от различните източници, но за разлика от печатното издание, те действат максимално бързо и само чрез няколко минути, приемат или отклоняват материала за публикация в лентата с новините.