Dobrichmedia.com

Описание

Вестник "Труд"

„Труд” е едно от най-известните информационни издания, даващо възможност на читателите да получат информация за всичко случващо се в България и света. Редакционният колектив, които участва в създаването на вестника, оказва голямо въздействие относно атмосферата на всички публикации.

Отношенията към читателите, безпогрешно отличава това издание от масовите български вестници, построено на принципа на професионализъм. За редакцията е важна преди всичко реакцията на обществото, както на и на държавния, политически и икономически живот.
Това принципиално е оная журналистика, която не търси сензациите, а отразява събитията такива каквито са.
Вестникът отразява всички събития без пристрастно, а не като другите издания, в които се е вкоренило сензация и популизъм. Поради голямият брой журналисти с които разполага електронното издание, облика му е не само невероятен, но и актуален.