Dnesbg.com

Описание

Вестник Янтра ДНЕС

„Янтра днес” е едно от най-известните печатно — онлайн издания, позволяващо на своите читатели да получат информация за всичко случващо се на територията на град Велико Търново и региона. Редакционният колектив, които отговаря за създаването на информационният носител, оказва до голяма степен положително въздействие върху атмосферата на всички статии.
Близостта с читателите, без апелационно разграничава това издание от другите български вестници, защото е изградено на принципа на себеотдаване. За журналистите от вестника е важна преди всичко реакцията на аудиторията, както и на държавния, политически и икономически апарат. Това определено не е оная журналистика, която търси сензациите, а отразява събитията във Велико Търновски регион такива каквито са. Поради отговорния журналистически хъс, с които разполага електронното издание, лика му е не само изключителен, но и актуален.