Computerworld.bg

Описание

Вестник "Computerworld"

Вестникът „Computerworld” е най-популярният източник на информация, предназначена за начинаещи и напреднали ИТ специалисти, фрилансъри, собственици и управители на ИТ фирми, ИТ професионалисти от държавния и частния сегмент и уеб консултанти.

Авторитетът на вестника се гради почти две десетилетия, като се акцентира върху иновациите в ИТ бранша и използването им. „Computerworld” предоставя новини предимно за ИТ мениджъри, като опитва анализира отражението им върху всекидневната работа в ИТ отделите.
Редакционният екип на вестника следи ежечасно иновациите в ИТ технологиите, като публикува мнението на водещи експерти в областта. Прави се професионално описание на всички нови продукти, нововъведения, изследвания и др., като се стреми обемът да бъде повече на местна почва. Информацията е разпределена в няколко основни категории: хардуер, софтуер, комуникации, бизнес, ИТ кариера и Е — администриране.