Classa.bg

Описание

Вестник "Класа"

Сайт и печатно издание в едно е, вестник "Класа”. Той се явява един от най-крупните информационни ресурси в България и влиза в първите най-цитирани източници в интернет. Посещаемостта на сайта за месец надхвърля милион уникални посетители и над 500 000 хиляди закупили печатното издание.

Аудиторията на вестника е изградена от журналисти, ръководители на средни и висши звена, политически и обществени деятели, сътрудници на инвестиционни и консултантски компании, научни организации, образователни учреждения, чиновници и мениджъри на компании, заинтересовани в получаването на оперативни, експлозивни новости и аналитична информация в режим on-line.

В съдържателен план се отделя голям акцент на теми по развитие на демокрацията и икономическия потенциал на България, международното политическо и икономическо сътрудничество, глобализация, етническа и културна самоидентификация на човека в глобалния свят и военни стълкновения през 21 век.