Cio.bg

Описание

Тематиката на CIO e едно от списанията в България за ръководния кадър на заводи, отдели и проекти в сферата на информационното обслужване. Този журнал е специално насочено към всички, които вярват в развитието на идеята за разширяване на информационните система в България. Списанието акцентира върху актуалните насоки, начини и лостове за откриване на модерни ИТ решения, като представя практически опит на специалисти в тази област. Редакционният екип изследва целенасочено всички модели за интеграция на ИТ технологии във всяка една икономическа сфера.