Brjag.bg

Описание

Вестник Бряг

Вестник „Бряг” е регионален вестник, отразяващ проблемите на социално-обществения живот в град Русе, региона и страната. Изданието е печатно — електронно и на неговите страници ще можете да научите всички проблеми обхващащи въпросите по-наболели теми, касаещи населението на област Русе. Статиите са винаги по-експлозивни и актуални тематики, които вълнуват всеки един русенец. Редакционният колектив се стреми да оптимизира регулярно и безпристрастно всички вести и събития. Ако сте роден в областта няма как да подминете този вестник, защото той е точно за вас. С него вие ще бъдете информирани по всички важни събития в област Русе.