Borbabg.com

Описание

Вестник Борба

Вестник «Борба» - е най-популярният информационен регионален всекидневник за област Велико Търново, осведомяващо ползвателите с новини от региона, България и света.
На страниците на «Борба» може да прочетете най-наболелите и горещи новини от града и региона по общини и села. Тук ще прочетете много социално-обществени наболели проблеми, както и проведени интервюта с известни деятели от областта.
Редакционният екип регулярно си сътрудничи с всички общини, партийни лидери, депутати и експерти от всички нива на законодателната власт. Изданието е в печатен и електронен вариант, като са представени най-обширно мнения, които постоянно касаят обществеността.