Bgfermer.bg

Описание

Вестник "Български Фермер"

Вестникът „Български фермер” е информационен ресурс, за всичко свързано със земеделието – агробизнес, агротехника, зеленчукова градина, овощна градина, цветна градина, животновъдство, борси и др.

Целта на печатното и онлайн издание е, да се откриват и публикуват всички полезни материали свързани с производството на екологично хранителни продукти и отглеждането на домашни животни.
Вестник „Български фермер” информира обществото и служи като фактор, който е в полза на неговите интереси. Нашият редакционен колектив се придържа към принципите на свободната стопанска самоинициатива, лоялна конкуренция и утвърдена търговска практика.