Banker.bg

Описание

Вестник "Банкер"

Вестникът «Банкер» представлява комплексен спектър от икономически анализи, започвайки от планиране и размяна на всички типове информация, завършвайки с качествени PR-услуги и разработка на визуални решения в маркетинговата комуникация. Постоянното стремление към иновациите в сферата на икономиката дава възможност да се предостави на читателите качествена и комплексна информация.

Екипът на изданието е млад, амбициозен и креативен и винаги в центъра на събитията. Редакционният екип работи неуморимо и прецизно, за да може да предостави на читателите обективна информация за произтичащите процеси в обществото, като ги анализира и попада в острите теми на деня.