Agrobusiness.bg

Описание

Списанието „Агробизнесът“ е ежемесечно луксозно издание, насочено към собствениците на агрофирми, мениджъри, специалисти, производители, преработватели и предприемачи на селскостопанска продукция. Идеята на екипа, които издава списанието, е чрез своите публикувани материали да се помогне на българския агробизнес в стремежа му да завоюва международни пазари.

Определено нашето земеделие и хранителна промишленост имат нужда да настигнат своите конкурентни колеги от останалите страни.