19min.bg

Описание

Вестник "19 МИНУТИ"

Вестникът „19 минути” е печатно — електронно издание, отразяващо актуалните новини и събития от България и света. Изданието е специализирано в отразяването на оперативните новини, публикации на актуална информация и аналитични материали от българската и международна политика, бизнес и финанси, а също събития свързани с известни личности, културата и спорта.
Аудиторията на изданието, това са деловите хора, работещи в най-различни отрасли на българския бизнес. Всички тях ги обединява липса на свободно време и желание да са винаги в крак с новостите и събитията от различно естество. Редакционният отдел на «19 минути» е активен генератор на новини, а творческата група, изпълва интернет — изданието само с експлозивни материали.